webbstjärnanWebbstjärnans främst syfte är att de vill göra skillnad just för att de vet att lärarna gör skillnad för sina elever varje dag och de vill vara ett stöd i detta arbetet. Då internet och datorer är ett väldigt bra sätt att arbeta med skoluppgifter vill Webbstjärnan att alla lärare och pedagoger skall kunna känna sig trygga och säkra med att använda internet för att skapa och publicera skolarbeten. De tror att fler medvetna användare av internet lär sig att ta mer ansvar för sina utförda aktiviteter online. Lärarna har en viktig roll för att förbereda sina elever inför dagens samtid och genom Webbstjärnan görs det skillnad både för eleverna och för lärarna, på internet och i framtiden.

Webbstjärnan är helt gratis

Det är IIS (Internetstiftelsen i Sverige) som står bakom satsningen av Webbstjärnan som startades år 2008. Satsningen gjordes med syfte att utvecklas internetanvändandet på skolorna runt om i landet. Tävlingen har sedan sin start växt sig större och större för varje år och år 2014 var det över 65 000 barn och ungdomar från hela Sverige som anmälde sig till tävlingen.

Denna tävling går ut på att lärarna och eleverna ges en möjlighet att lära sig mer om internet, webb och webbpublicering. Tävlingen innebär att eleverna skall publicera ett skolarbete på internet som måste ha en pedagogisk koppling. Man kommer genom det närma sig rollen som producent och aktiv internetanvändare i stället för att bara vara vanlig konsument som man i många fall är. Det är ett spännande sätt att ta undervisningen till en ny nivå för både lärare och elever och att delta i Webbstjärnan är faktiskt helt gratis- Lärarna lär sig hur man är mer källkritisk på internet och även var man hittar bra material att använda sig av till sin undervisning.

På Webbstjärnans hemsida finns det en film som beskriver hela det fantastiska erbjudandet, ta chansen och anmäl er redan idag!