läsförståelseAtt börja skolan är kul och viktigt för många barn. Det tar inte lång tid förrän barn börjar läsa och deras läsförståelse ökar. Genom uppväxten läser man mycket och ju mer man läser desto bättre förståelse får man. Det är viktigt att kunna läsa och förstå vad det är man läser. Skolan ansvarar för att utveckla elevers läsförståelse skolgången igenom.

Läsförståelse hos vuxna

Som vuxen är läsförståelse inte något man pratar mycket om och det finns många som inte kan läsa eller förstår vad de läser om det gäller långa texter. Hur snabbt man läser har också att göra med läsförståelse. För att få en bra läsförståelse som vuxen gäller det att läsa mycket som barn.

Som vuxen måste man uppmuntra sina barn att läsa, köpa böcker, låna böcker på biblioteket och även läsa för sina barn. Det gäller också att själv läsa och genom att läsa olika texter och böcker får man en ökad förståelse. Det gör livet enklare och man kan lättare ta till sig information. Högre utbildning, mestadels högskoleutbildning och universitetsutbildning, handlar om att läsa. Det är läsande av olika texter och böcker. För att klara av en utbildning på den nivån måste man ha en bra läsförståelse och kunna läsa relativt snabbt och ta till sig det som står.

Om man har svårt att läsa som vuxen kan det vara pinsamt på jobbet och i olika sociala sammanhang. Det kan vara jobbigt att träna upp sin läsförståelse för det handlar om att börja från början, det vill säga läsa barnböcker och jobba sig upp. Om någon frågar på biblioteket eller i bokhandeln kan man alltid säga att man köper böcker till barnen, barnbarnen eller till en väns barn. Det är aldrig försent att få en ökad förståelse och träna upp sitt läsande. Även om det är enklare som barn går det att lära sig även som vuxen.