Svenska skolor satsar på IT

ITUnder de senaste årtiondena så kan man se att IT har blivit något oerhört populärt och man ser att fler och fler skolor på ett eller annat vis satsar mer och mer på informations teknologi – både inom teknologi, undervisning och utbildningar.

IT på svenska skolor

Mycket undervisning idag sker inte genom läroböcker utan genom surfplattor. Skolor köper in surfplattor till eleverna och har dem till hjälp för att bedriva undervisningen. Det kan vara att läsa, skriva, räkna och även högre upp i studierna när det kommer till historia, geografi och många fler ämnen. Det är många elever som inte kan skriva för hand eftersom att surfplattorna har tagit över och man skriver på tangentbord istället.

Att ge sina elever surfplattor och bärbara datorer är något som är väldigt vanligt idag och ett sätt att sälja in sin skola till föräldrar och elever. Det blir extra viktigt att erbjuda den här typen av produkter tillsammans med sin undervisning när årskullarna blir mindre och det blir större konkurrens om platserna.

IT som utbildningsprogram

Även om den stora IT bubblan har spruckit så är det många skolor som har olika IT program och utbildningar inom informations teknologi. Det är i regel ett gymnasieprogram men också fler och fler grundskolor går emot IT relaterade ämnen och IT utbildning i någon form. Många äldre lärare har svårt för dessa ämnen och tycker inte om undervisning med de nya metoderna. Detta innebär att det på många vis är lättare för yngre lärare och nyexaminerade lärare att få jobb då de redan besitter de kunskaper som krävs för att lära eleverna IT och för att kunna utnyttja teknologin som erbjuds.

Många högskolor och universitet inriktar sig också på olika former av datorutbildningar och har dessutom utbildningar som helt hålls via dator inom många olika ämnen. Utvecklingen har verkligen gått framåt och mycket av den klassiska utbildningen och undervisningen är borta och ersatt med modern undervisning där man använder modern teknologi.